Wat is Typ10?

Ontstaan

Deze cursus is ontstaan vanuit het werken met kinderen met motorische problemen en leesproblemen.

Voor wie?

De cursus is toegankelijk voor elk kind vanaf het 4e leerjaar, ook kinderen met motorische problemen, leerproblemen (dyslexie en dyscalculie), AD(H)D, ASS, …

Aanpak

Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximum 4 leerlingen. (Indien meer leerlingen, wordt aan co-teaching gedaan om de lessen kwalitatief te houden.) Op deze manier wordt ingespeeldĀ op de noden van elk individueel kind. Er wordt tegelijkertijd op verschillendeĀ leerkanalen ingezet: auditief, visueel, motorisch, geheugen en redeneren. Er wordt geen tijdsdruk opgelegd.

Inhoud van een les

  1. De letters en de eigenschappen van de letterposities worden onderzocht.
  2. We zetten onze kennis om in het motorisch uitvoeren.
  3. De opgedane kennis wordt geautomatiseerd.

Opvolging

Gedurende een jaar is er digitale opvolging. We plannen een herhalingsles in na een bepaalde oefenperiode.